fbpx

Tjenester

– Takstmann i Oslo, Akershus og Vestfold

Takstmann/Murmester Tore Andresen tilbyr en rekke tjenester innen takseringsfaget, samt utførelse av uavhengig kontroll.

Boligsalgsrapporten – den beste garanti for problemfri omsetning av bolig

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Mens en tilstandsrapport kan være aktuell i alle sammenhenger er altså Boligsalgsrapporten et verktøy som er spesielt utviklet for bruk ved eierskifte.

Verditaksering av bolig- og næringseiendommer

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom. En verditakst vil også være gyldig dokumentasjon ovenfor likningsmyndighetene dersom du mener det er grunnlag for å sette ned likningsverdien på eiendommen din.

Skadetaksering av byggverk

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann fra NTF for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettings-arbeidene.

Uavhengig kontroll

1.1.2013 ble det innført et nytt krav om kontrollregler for både byggenæring og kommune. Den uavhengige kontrollen skal etterprøve at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift og at arbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.