fbpx

Uavhengig kontroll

1.1.2013 ble det innført et nytt krav om kontrollregler for både byggenæring og kommune. Den uavhengige kontrollen skal etterprøve at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift og at arbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Takstmann/Murmester Tore Andresen er har sentral godkjenning for ansvarsrett i uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1 av våtrom og lufttetthet av boliger.

Vi disponerer Minneapolis BlowerDoor for trykktesting av boliger og termografikamera for å avdekke eventuelle lekkasjer.